Politikerne fik en stor buket input med hjem, da der 25. juni blev sat fokus på den fremtidige busdrift i Allerød Kommune ved et borgermøde på Allerød Bibliotek. Foto: Michael Braunstein

Politikerne fik en stor buket input med hjem, da der 25. juni blev sat fokus på den fremtidige busdrift i Allerød Kommune ved et borgermøde på Allerød Bibliotek. Foto: Michael Braunstein

Busserne: Udvalg foretrækker at undgå besparelser

Første prioritet blandt fire er at afsætte yderligere 1,1 mio. kr. til busdriften for at fastholde den eksisterende drift

Af
Michael Braunstein

busser Der afsættes yderligere 1,1 mio. kr. til busdriften for at fastholde den eksisterende drift. Udvalget finder, at grænsen for serviceforringelser på busdriften er nået, og merudgiften på busdriften i 2020 skyldes, at Allerød Kommunes omkostninger til et uændret serviceniveau stiger.

Sådan hedder det i en indstilling 3. september fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, der nu har taget stilling til Allerød Kommunes trafikbestilling til Movia for 2020.

Udvalget indstiller fire prioriteter til Økonomiudvalget og byrådet. Foruden den nævnte første prioritet indstiller udvalget følgende:

Anden prioritet: Linje 336 reduceres i frekvens til halvtimes drift i myldretiden. Mindreudgift 1.200.000 kr. (dog kun 600.000 kr. i 2020 som følge af halvårseffekt).

Tredje prioritet: Linje 336 reduceres i frekvens til halvtimes drift i myldretiden og linje 381 reduceres i frekvens og der nedlægges afgang i myldretiden. Samlet mindreudgift 1.900.000 kr. (dog kun 950.000 kr. i 2020 som følge af halvårseffekt).

Fjerde prioritet: Linje 336 reduceres i frekvens til halvtimes drift i myldretiden, linje 381 reduceres i frekvens og der nedlægges afgang i myldretiden og linje 338 nedlægges. Samlet mindreudgift 2.450.000 kr. (dog kun 1.225.000 kr. i 2020 som følge af halvårseffekt).

"Det er et enigt udvalg, der står bag at foretage denne indstilling på denne måde. Det er et kompromis, vi har indgået, for vi finder, at det er vigtigt at stå sammen om en fælles indstilling," siger formanden for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 10. september, at sagen skal oversendes til budgetforhandlingerne og behandles på byrådets ekstraordinære møde 5. november 2019.

Forligspartierne har aftalt, at de samlede udgifter til kommunens årlige busbestillinger og ruteføringer ikke må vokse, og at mulighederne for at optimere busdriften skal undersøges inden næste større busbestilling.

Det politiske ønske om at fastholde det nuværende budget medfører et behov for at foretage besparelser og reducere den kommunale busdrift.

Forskellen på Allerød Kommune og Movias budget er på 1,1 mio. kr. i 2020.

Der var borgermøde tirsdag 25. juni om den fremtidige lokale busdrift.

Publiceret 11 September 2019 08:30