Olav B. Christensen og Venstre foreslår, at der plantes en 50 års skov i Allerød Kommune.

Olav B. Christensen og Venstre foreslår, at der plantes en 50 års skov i Allerød Kommune.

Venstre foreslår: Skov i anledning af Allerøds 50 års jubilæum

Forslaget er sendt til behandling i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget

Af
Michael Braunstein

skov I tråd med Allerød Kommunes vision 'Tæt på hinanden – tæt på Naturen' foreslår Venstre, at der plantes en ny skov i kommunen i 2020 - som en markering af kommunens 50 års jubilæum.

Byrådsmedlem for Venstre, Olav B. Christensen, rejste sagen på byrådets møde 17. september, og her blev sagen sendt til behandling i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

'By- og landsbysamfundene i Allerød er i skabt som rydninger i skovene for århundreder siden. Men det var dog kun rydninger, og skovene har op igennem tiderne præget områdets historie, da råstoffet har givet varme i mange hjem, liv og arbejde til savværkerne og ikke mindst i nyere tid givet fine materialer til møbelhåndværket,' hedder det i begrundelsen for forslaget.

Venstre har ikke et bestemt sted til skoven i tankerne, men ønsker i første omgang at søsætte idéen og få svar på følgende spørgsmål:

'1: Er det muligt at rejse en ny (mindre) skov i Allerød på mindst 5 hektar som markering af kommunens 50 års jubilæum? 2: Hvor vil skoven bedst kunne rejses, når den skal kunne bidrage til: Nærheden til naturen, hvor der ikke i forvejen findes skov, så den kan blive til glæde for borgerne? Bæredygtigheden og indsatsen for klimaet, så CO2 omdannes til ilt og eventuel trafikstøj eller anden støj dæmpes? 3: Hvad vil nettoudgiften være for kommunen til etablering og eventuelt til drift?'

Publiceret 19 September 2019 08:30