Sådan ser 'Løsning D' ud, som Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i enighed har sagt ja til. Illustration fra bilag

Sådan ser 'Løsning D' ud, som Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i enighed har sagt ja til. Illustration fra bilag

Enigt udvalg: Ja til inddækket ventilationsanlæg

"Dispensationen er i naboernes favør," siger udvalgsformand

Af
Michael Braunstein

ventilationsanlæg Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har i dag i enighed besluttet at give en dispensation fra lokalplanen, så en løsning med inddækning af ventilationsanlægget på taget af fitnesscentret The Club kan gennemføres.

Udvalget har valgt 'Løsning D', der betyder, at alle rør og teknikhuset inddækkes og fremstår som en del af bygningen, med facader i matte sorte stålplader, ligesom taget dækkes med tagpap.

"Sagen er nu afgjort. Dispensationen skyldes, at der bliver tale om en 'tagetage', og den slags skal ifølge lokalplanen trækkes 1 meter tilbage fra facaden, hvilket ikke helt kan overholdes," siger udvalgsformand Miki Dam Larsen og fortsætter:

"Dispensationen er reelt i naboernes favør, for løsningen med inddækningen imødekommer naboerne."

Miki Dam Larsen afviser kritikken fra naboerne om, at beboere bliver 'tilsidesat og manipuleret af en forvaltning, der skal have løst et problem, der er opstået i forbindelse med sløset sagsbehandling,' som Ejerforeningen Rosengården har formuleret det.

"Det er faktuelt forkert. Ventilationsanlægget som det står nu er faktisk lovligt, og vi kan ikke pålægge ejerne at lave det om. The Club har imidlertid tilbudt en løsning med inddækning, og den har vi sagt ja til - i høj grad fordi vi mener, at den imødekommer naboerne, og selvom det udløser en dispensation," siger Miki Dam Larsen og fortsætter:

"I princippet kunne The Club have ladet ventilationsanlægget være, som det er. Man har løbet en risiko ved ikke at bede om en byggetilladelse til anlægget først, for man kunne være blevet mødt med et krav om at bygge det om, hvis noget ikke havde været i orden, men det blev ikke aktuelt."

The Club havde på forhånd givet udtryk for, at man var åben overfor det forslag, der nu er vedtaget, men foretrak en løsning med at dække rørene med sorte matte alukapper. Advokaten for en række naboer havde på forhånd oplyst, at naboerne først og fremmest ønsker anlægget fjernet eller reduceret så meget som muligt. Alternativt foretrak man 'Løsning D'.

Indehaver af The Club, Ditte Skov, har ingen kommentarer til beslutningen i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Publiceret 01 October 2019 13:29