Efter et initiativ af det konservative byrådsmedlem Erik Lund har Økonomiudvalget besluttet, at fravær fra byråds- og udvalgsmøder skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Efter et initiativ af det konservative byrådsmedlem Erik Lund har Økonomiudvalget besluttet, at fravær fra byråds- og udvalgsmøder skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Politikeres fravær offentliggøres

Fravær fra byrådets, Økonomiudvalgets og fagudvalgenes møder skal offentliggøres på kommunens hjemmeside

Af
Michael Braunstein

fravær Fravær fra byrådets, Økonomiudvalgets og fagudvalgenes møder skal fremadrettet offentliggøres på kommunens hjemmeside. Det besluttede Økonomiudvalget på sit møde 1. oktober.

Sagen var på dagsordenen på initiativ af det konservative byrådsmedlem Erik Lund, idet Allerød Byråd 29. august sendte sagen til Økonomiudvalget.

Erik Lund begrundede sit udspil på denne måde:

'For at sikre gennemsigtighed og for at undgå mytedannelse skal byrådsmedlemmernes mødefrekvens i byråd, udvalg og underudvalg samt andre udpegede hverv - f.eks. bestyrelsesposter, repræsentantskaber, nævn og udvalg - være tilgængelige på kommunens hjemmeside. Opgørelsen skal, som minimum, dække indeværende byrådsperiode.'

Publiceret 03 October 2019 05:30