Det er en rigtig god idé at plante en skov til markering af Allerød Kommunes 50 års-jubilæum i 2020, mener DN Allerød.

Det er en rigtig god idé at plante en skov til markering af Allerød Kommunes 50 års-jubilæum i 2020, mener DN Allerød.

DN Allerød: 'God idé med en jubilæumsskov'

'Det er bare med at finde det rette areal,' lyder opfordringen fra foreningen til politikerne

Af
Michael Braunstein

skov 'Det er en flot og rigtig idé at plante en jubilæumsskov til markering af 50-års jubilæet for kommunesammenlægningen.'

Sådan lyder meldingen fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) Allerød, der har denne opfordring til medlemmerne af Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, hvor sagen er på dagsordenen 22. oktober:

'Det er bare med at finde det rette areal, sætte kultiveringen i gang og få plantet.'

Om baggrunden for opbakningen til idéen om en jubilæumsskov skriver DN Allerød i en pressemeddelelse:

'Skovplantning gavner klimaet (træernes lagring af kul gennem CO2-optag), hjælper den trængte biodiversitet (flora og fauna) og er til gavn og glæde for friluftsliv og rekreation. Plantning af skov fortryder man aldrig. Det er den nu 20 år gamle 'Årtusindeskifteskoven' i Lynge et godt eksempel på. Hurtigvoksende og varieret, en stor publikumssucces, natur- og rekreativt.'

DN Allerød fortsætter:

'Når en skov er vokset til, kan træet bruges til mange formål: Bygningsmateriale, kulstoflagring, brændsel og til fremstilling af smukke designermøbler, som bl.a. vores lokale møbelværksted i international særklasse, PP Møbler, er et flot eksempel på.'

'Løvskov er den oprindelige naturtype i Danmark, det er med udgangspunkt i det sydlige Skandinaviens løvskove vi har udviklet os til det, vi er i dag - det glemmer vi ofte - og det er den naturtype, der stadig huser den største mangfoldighed af dyre-, plante-, svampe- og insektarter i landet. Træplantning er en af de mest lavthængende frugter at plukke i kampen mod klimaforværring.'

Venstre i Allerød har i byrådet rejst forslaget om en jubilæumsskov, og byrådet sendte 17. september sagen til Teknik-, Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget.

Publiceret 21 October 2019 11:39