Lillerød Børnehus skal flyttes til mere moderne lokaler på Lillevang Skole Lillerød, mener partierne bag budgetforliget. Temafoto

Lillerød Børnehus skal flyttes til mere moderne lokaler på Lillevang Skole Lillerød, mener partierne bag budgetforliget. Temafoto

Lillerød Børnehus flyttes til Lillevang Skole

Børneinstitutionens lokaler ved Kollerødvej er nedslidte og utidssvarende, konstateres det i budgetforliget

Af
Michael Braunstein

børnehus Lillerød Børnehus lokaler ved Kollerødvej er nedslidte og utidssvarende, og nogle af lokalerne er ikke velegnede til god pædagogisk praksis.

Det konstateres i det budgetforlig, der er indgået mellem Venstre, SF, Radikale, Blovstrødlisten og Vores Allerød.

Forligspartierne vil derfor samle Lillerød Børnehus omkring Mariehønen og den tidligere indskolingsbygning på Lillevang Skole Lillerød. Her vil man skabe nye og moderne forhold for børnene.

Parterne bag forliget - der som bekendt ikke har et flertal bag sig i byrådet - vil afsætte samlet 15 mio. kr. i 2020 og 2021 til formålet. Der opereres med en besparelse på bygningsdrift og med en salgsindtægt af de nuværende grunde, men hverken indtægt eller besparelse er indregnet i forligsbudgettet.

Publiceret 22 October 2019 04:15