Ifølge Blovstrødlisten er aftalen fra 2016 om et varmtvandsbassin på Plejecenter Engholm faldet til jorden. Billedet er taget i Holte. Foto: Louise Mørch Vilster

Ifølge Blovstrødlisten er aftalen fra 2016 om et varmtvandsbassin på Plejecenter Engholm faldet til jorden. Billedet er taget i Holte. Foto: Louise Mørch Vilster

Blovstrødlisten: Aftale fra 2016 om varmtvandsbassin er faldet til jorden

"Med udspillet fra K om at etablere bassinet ved Blovstrød Svømmehal betragter vi aftalen som ophævet," siger Erling Petersen

Af
Michael Braunstein

bassin Aftalen fra 2016 mellem K, V, DF og Blovstrødlisten om at etablere et varmtvandsbassin på Plejecenter Engholm er faldet til jorden. Det konstaterer Blovstrødlistens byrådsmedlem, Erling Petersen, og det meddelte han under Allerød Byråds budgetmøde 5. november.

Erling Petersen henviser til, at der i konservatives eget budgetforslag står: 'Der etableres et varmtvandsbassin som en tilbygning til Blovstrød Svømmehal i 2020 (12.0 mio. kr. i anlæg i 2020).'

Konservative trak på byrådsmødet deres eget budgetforslag tilbage - ligesom S og EL trak deres forslag tilbage - da de tre partier har indgået et budgetforlig, der blev ophævet til kommunens nye budget.

"Selvom K trak deres budgetforslag, opfatter vi det sådan, at bassinet - placeret i Blovstrød - bare er flyttet til 2023. Og når bassinet ikke længere skal ligge ved Engholm, kan vi ikke mere være med i aftalen. Vi er ikke på noget tidspunkt sprunget fra aftalen, men nu er aftalen i vores øjne ophævet," siger Erling Petersen.

Udskudt til 2023

I 2016 blev der afsat 10 millioner kroner til at etablere varmtvandsbassinet ved Engholm i forbindelse med en samling af genoptræningen her. De 10 mio. kr. står også i det netop vedtagne budget, helt præcist i 2023, ligesom det var tilfældet med mindretallets budgetaftale.

Da byrådet 5. november stemte om at fjerne de 10 mio. kr. fra budgettet - på forslag fra SF og Vores Allerød - stemte SF, Vores Allerød, Radikale og Blovstrødlisten for, mens K, S, V og EL stemte imod.

Det er en del af både flertallets og mindretallets budgetaftale, at fordele og ulemper ved en placering af genoptræningen på henholdsvis Engholm eller i bymidten skal afdækkes i 2020. Etableringen af en samlet genoptræning – uanset placering – udskydes til 2023, så der er tid til at finde de rette og fremtidssikrede løsninger. Anlægsbeløbet til et varmtvandsbassin bibeholdes i de to forlig, men udskydes altså sammen med genoptræningen til 2023 for bl.a. at afvente strategien for fremtidens ældreområde.

"Vi ønsker en fælles løsning"

I byrådet sagde den konservative gruppeformand, Jørgen Johansen, at varmtvandsbassinet "ligger i 2023 - og dér ligger det godt."

"Vi kommer til at diskutere det bassin, naturligvis, det skal ikke være dét, der står i vejen for et bredt samarbejde," sagde Jørgen Johansen, der tidligere har udtalt, at "der er brugt for meget tid på at tale varmtvandsbassin, vi må jo erkende, at der ikke er et flertal for det."

"Aftalen er, at varmtvandsbassinet skal ligge på Engholm, selvom det vigtigste for os er bassinet, ikke så meget hvor det ligger. Vi kan godt leve med, at spørgsmålet om bassinet afklares i 2023, og det har vi så nu en budgetaftale om. Vi ønsker at finde en fælles løsning på det her, sammen med de øvrige partier i byrådet," siger Jørgen Johansen.

Op til V, K, S og EL

Nikolaj Bührmann, SF, konstaterede i byrådet, at med Blovstrødlistens opsigelse af aftalen om varmtvandsbassinet, blev SF-forslaget om bassinet endnu mere aktuelt. SF foreslog på budget-byrådsmødet, at der skulle afsættes 10 mio. kr. i anlægsbudgettet til grundkapital for almene boliger, finansieret af en aflysning af netop varmtvandsbassinet. Forslaget faldt i byrådet.

Venstres gruppeformand, Olav B. Christensen, sagde:

"Med Blovstrødlistens udmelding kan det godt være, at aftalen måske tipper. Vi er ikke gået ud af nogen aftaler, men det er klart, at der er brug for tale om varmtvandsbassinet her efterfølgende."

Borgmester Karsten Längerich, V, siger:

"For mig at se må det jo nu være de partier, der stemte imod at fjerne de 10 mio. kr. fra 2023 - og dermed for at bevare dem i budgettet - der må finde ud af, hvad der skal ske med varmtvandsbassinet. Og det er V, K, S og EL."

Publiceret 07 November 2019 08:00