Lynge-krydset - Slangerupvej-Hillerødvej-Ganløsevej - har særligt fokus i fremkommelighedsanalysen. Signalanlægget her moderniseres i år, oplyser kommunen. Foto: Michael Braunstein

Lynge-krydset - Slangerupvej-Hillerødvej-Ganløsevej - har særligt fokus i fremkommelighedsanalysen. Signalanlægget her moderniseres i år, oplyser kommunen. Foto: Michael Braunstein

Efter ny trafikanalyse: Vifte af tiltag på vej

Fremkommelighedsanalyse på dagsordenen i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget

Af
Michael Braunstein

trafik Allerød Byråd besluttede med budget 2019-2026, at der skulle udarbejdes en fremkommelighedsanalyse for kommunen. Analysen er nu klar og står på dagsordenen for mødet i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 12. november som et orienteringspunkt.

Formålet med fremkommelighedsanalysen har været at analysere, hvordan man på kort og længere sigt kan forbedre fremkommeligheden i kommunen. Analysen skal anvendes i forbindelse med udarbejdelse af infrastrukturpolitik og revision af trafikplanen i 2020-2021, og indtil da i udmøntningen af de årlige puljer, oplyses det i udvalgets dagsorden.

Her kan man også læse, at 'generelt er fremkommeligheden i kommunen god. Der er dog i følgende korridorer, særligt i morgen-myldretiden, observeret stærkt nedsat rejsehastighed og periodevise kødannelser: Lynge-krydset, med forgrening mod Slangerupvej i begge retninger samt Hillerødvej, Nymøllevej, Sortemosevej, Kongevejen, Kollerødvej, Rådhusvej og Banevang.'

Med udgangspunkt i analysen er der udarbejdet en række mulige løsningsforslag, og det oplyses, at der ud fra en faglig vurdering af løsningsforslagene planlægges følgende prioritering på kort sigt:

Signaloptimering af Lynge-krydset (Slangerupvej-Hillerødvej-Ganløsevej). Anslået investeringsbehov: 500.000-550.000 kr.

Forbedret cykelparkering ved Allerød Station. Anslået investeringsbehov: Afhængig af løsning.

Signaloptimering i krydset Nymøllevej-Sortemosvej-Banevang. Anslået investeringsbehov: 300.000-350.000 kr.

Signaloptimering og fysiske ændringer i krydset Kongevejen-Sortemosevej. Anslået investeringsbehov: 500.000-600.000 kr.

Signaloptimering Kollerødvej-Frederiksborgvej. Anslået investeringsbehov: 400.000-500.000 kr.

Signaloptimering af krydset Kongevejen-Nymøllevej-Sandholmgårdsvej. Anslået investeringsbehov: 300.000-400.000 kr.

Nyt signalanlæg Sortemosvej-Blovstrød Teglværksvej. Anslået investeringsbehov: 1,5-2,0 mio. kr.

Signaloptimering Nymøllevej-Rådhusvej. Anslået investeringsbehov: 200.000-300.000 kr.

vis signaloptimeringer ikke giver tilstrækkelige forbedringer - står der i sagsfremstillingen - kan følgende tiltag prioriteres i de respektive kryds på længere sigt:

Udvidelse af krydset Nymøllevej-Sortemosevej-Banevang. Anslået investeringsbehov: 3,0-4,0 mio. kr.

Udvidelse af krydset Slangerupvej-Hillerødvej-Ganløsevej med ekstra spor på Slangerupvej. Anslået investeringsbehov: 5,0-5,5 mio. kr.

Anlæg af højresvingsbane på Kollerødvej i krydset Kollerødvej-Frederiksborgvej. Anslået investeringsbehov: Ikke prissat.

'Over driften udføres i år en nødvendig modernisering af signalanlægget Slangerupvej-Hillerødvej-Ganløsevej. De angivne signalændringer planlægges udført i sammenhæng hermed, finansieret af puljen til mindre projekter i 2020,' fremgår det af dagsordenen, hvor det tilføjes:

'De øvrige projekter vil blive indarbejdet i kommunens trafikplan ved revision af planen i 2020 og indgå i prioriteringen af de afsatte budgetmidler i de kommende år.'

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Publiceret 08 November 2019 14:00