'Foredraget gjorde stort indtryk på eleverne, især på grund af de menneskelige tragedier og de mange mennesker, der prøvede at flygte fra DDR til Vesttyskland,' skriver Allerød Gymnasium i en pressemeddelelse. Foto: Allerød Gymnasium

'Foredraget gjorde stort indtryk på eleverne, især på grund af de menneskelige tragedier og de mange mennesker, der prøvede at flygte fra DDR til Vesttyskland,' skriver Allerød Gymnasium i en pressemeddelelse. Foto: Allerød Gymnasium

Allerød Gymnasium satte fokus på 30-året for Berlinmurens fald

Fællestime med besøg af journalist Lasse Soll Sunde

muren Anledningen var 30-året for Berlinmurens fald, da Allerød Gymnasium 5. november havde fællestime for alle 2.g'ere og 3.g'ere. På besøg var journalist Lasse Soll Sunde, som med base i Berlin har dækket tyske samfundsforhold i en lang årrække.

I sit foredrag gav Lasse Soll Sunde indledningsvis et overblik over den nyere tyske historie, som førte til bygningen af Berlinmuren i 1961, herunder Tysklands kapitulation i 1945 og dernæst Tysklands opdeling i fire besættelseszoner, en amerikansk, britisk, fransk og sovjetisk zone. Under den kolde krig prøvede Sovjet at presse Vestmagterne ud af Vestberlin, hvilket dog ikke lykkedes, og Vestberlin forblev fri. I 1949 var delingen af Tyskland en realitet, da først Vesttyskland (BRD) og dernæst Østtyskland (DDR) blev grundlagt, skriver gymnasiet i en pressemeddelelse.

Lasse Soll Sunde kom herefter ind på de store menneskelige konsekvenser af muren.

'Under indtryk af den sovjetiske undertrykkelse af befolkningen i DDR og de bedre fremtidsudsigter i Vesttyskland valgte ca. 2,7 millioner DDR-borgere at flygte til Vesttyskland. I 1961 måtte DDR derfor opføre muren for at forhindre, at landet mistede sin befolkning. Nu blev det næsten umuligt at flygte til Vestberlin eller Vesttyskland. Der var stadig mange, som prøvede at flygte, og med livet som indsats. I deres desperation prøvede mange også at flygte over Østersøen til Danmark, og hvor nogle ligefrem brugte surfbræt eller kajak. Det lykkedes for en del, men desværre ikke for alle. På Møn er der 25 anonyme grave med østtyskere, der omkom,' fremgår det af pressemeddelelsen.

mik.

Publiceret 12 November 2019 15:00