Sådan kunne det nye varmepumpeanlæg i Farremosen komme til at se ud. Illustration: Farum Fjernvarme

Sådan kunne det nye varmepumpeanlæg i Farremosen komme til at se ud. Illustration: Farum Fjernvarme

Varmepumpeanlæg i Farremosen: Udvalg siger ja

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstiller, at Farum Fjernvarmes projekt godkendes

Af
Michael Braunstein

varmpepumpe Farum Fjernvarmes planer om at etablere et af de største varmepumpeanlæg i Danmark i Farremosen i Allerød Kommune får en positiv modtagelse i Allerøds Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalg. Udvalget besluttede 12. november at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at projektet godkendes.

Projektet omfatter etablering af en varmepumpe med en effekt på cirka 15 MW til fjernvarmeproduktion til dækning af Farum Fjernvarmes eksisterende varmebehov. Projektet er godkendelsespligtigt og skal i henhold til varmeforsyningslovens paragraf 4 forelægges byrådet til godkendelse.

'Fyldestgørende'

Allerød Kommunes forvaltning vurderer, at projektet er fyldestgørende og i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i forhold til referencescenariet samt relevante alternative scenarier, og at projektet har en positiv samfundsøkonomi.

Forvaltningen vurderer også, at projektet medfører en energimæssig og miljømæssig gevinst ved reducering af CO2-emissionen. Projektet bidrager således til opnåelse af varmeforsyningslovens formål om at udfase fossile brændstoffer såvel som Furesø Kommunes lokale CO2-mål, fremgår det af sagsfremstillingen i udvalgets dagsorden.

Nej til biomasseværk

Allerød Byråd gav i marts 2018 afslag på Farum Fjernvarmes ansøgning om at etablere et biomasseværk i Farremosen. Det skete med henvisning til, at biomasseværket ikke levede op til bestemte faglige og objektive krav.

Efter Farum Fjernvarmes opfattelse byggede afslaget på et ulovligt grundlag, og Farum Fjernvarme påklagede derfor i maj 2018 afgørelsen til Energiklagenævnet, ligesom man varslede, at man agtede at holde Allerød Kommune ansvarlig for det økonomiske tab på omkring seks mio. kr., som Farum Fjernvarme mente at lide.

Direktør hos Farum Fjernvarme, Nighat Kamal, har oplyst til Allerød Nyt, at en godkendelse af Farum Fjernvarmes varmepumpeanlæg kan stille projektet med biomasseværket i en ny situation.

"En godkendelse vil gøre biomasseværket mindre relevant. Under alle omstændigheder er der overvejelser og revurderinger igang om brugen af biomasse som varmekilde i fjernvarmeproduktion. Og når det gælder klagesagen, vil vi nok umiddelbart frafalde den, hvis varmepumpeanlægget får grønt lys," har Nighat Kamal udtalt.

Publiceret 12 November 2019 00:00