Jørgen Johansen, K, foreslog, at sagen om varmepumpeanlægget i Farremosen skulle returneres fra byrådet til yderligere udvalgsbehandling, og det stemte et enigt byråd for.

Jørgen Johansen, K, foreslog, at sagen om varmepumpeanlægget i Farremosen skulle returneres fra byrådet til yderligere udvalgsbehandling, og det stemte et enigt byråd for.

Byrådet sendte sag om varmepumpeanlæg retur

Notat om støj udløser ønske om flere oplysninger

Af
Michael Braunstein

retur Både økonomiudvalget og teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget indstillede til byrådet, at Farum Fjernvarmes forslag om et stort varmepumpeanlæg i Farremosen blev godkendt, men 28. november besluttede et enigt Allerød Byråd at sende sagen retur til yderligere udvalgsbehandling.

Det skete efter at konservative Jørgen Johansen havde foreslået en tilbagesendelse.

"Vi har fået et nyt notat i sagen tilsendt her til eftermiddag, og her fremgår det blandt andet, at støjen fra anlægget kan være en udfordring. Det synes vi, at vi bør have lidt mere at vide om," argumenterede Jørgen Johansen.

Formanden for teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget, Miki Dam Larsen, S, ønskede inden afstemningen at få afklaret, om en udskydelse kunne have konsekvenser, hvilket borgmester Karsten Längerich slog fast, at der ikke ville være tale om.

Inden afstemningen understregede Miki Dam Larsen, at sagen havde karakter af en kommunal myndighedsbehandling.

"Der er ikke plads til så mange politiske holdninger, vi skal afgøre, om vi kan godkende forslaget i henhold til varmeforsyningsloven, og projektet har positiv effekter både økonomisk og når det gælder miljøpåvirkning," sagde udvalgsformanden.

Publiceret 29 November 2019 14:30