Erik Lund, K - ønsker en tilbundsgående undersøgelse af de arbejdsgange og arbejdsrutiner, der er i Allerød kommune i forhold til byggesagsbehandlinger og andre byggetilladelser.

Erik Lund, K - ønsker en tilbundsgående undersøgelse af de arbejdsgange og arbejdsrutiner, der er i Allerød kommune i forhold til byggesagsbehandlinger og andre byggetilladelser.

Politiker ønsker undersøgelse af byggesagsbehandling

Erik Lund, K, rejste sag i byrådet - sagen blev sendt til teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget

Af
Michael Braunstein

undersøgelse 'Jeg ønsker en tilbundsgående undersøgelse af de arbejdsgange og arbejdsrutiner, der er i Allerød kommune i forhold til byggesagsbehandlinger og andre byggetilladelser.'

Sådan lyder et forslag fra det konservative byrådsmedlem Erik Lund. Forslaget var på Allerød Byråds dagsorden 28. november, hvor det blev besluttet at sende sagen til behandling i teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget.

Erik Lund begrundede sit forslag sådan:

'I en netop offentliggjort undersøgelse fra EjendomDanmark udnævnes Allerød til landets mindst ejendomsvenlige kommune, hvilket bl.a. skyldes den meget lange byggesagsbehandlingstid, der er steget fra i gennemsnit 53 dage i 2018 til 93 dage i 2019. Det seneste år er jeg blevet kontaktet af flere borgere, virksomheder og andre, der oplever en byggesagsbehandling, der er både bureaukratisk og langsommelig, og hvor borgere og virksomheder føler sig modarbejdet af kommunen.'

I byrådet nævnte Erik Lund som eksempel, at man i Uglevang nu havde ventet i seks måneder på at få tilladelse til at nedgrave en affaldsbeholder.

Publiceret 01 December 2019 06:00